KENET VOIN OHJATA?

Jokainen nuori, joka on iältään 16 - 29-vuotias ja jonka lähipiirissä on tai on ollut mielenterveysasioiden tai päihteiden käytön kanssa kamppaileva henkilö, on Moip!-projektin kohderyhmää.

Läheisen tämän hetkisellä tilanteella ei ole merkitys, sillä projektissa keskitytään nuoren aikuisen itsensä hyvinvointiin ja sen tukemiseen.

Nuoren omat mielenterveydelliset haasteet eivät myöskään ole este Moip-toimintaan osallistumiselle. Nuoren kunnon tulee toki ryhmään liittymisen hetkellä olla sellainen, että ryhmässä toimiminen on mahdollista.

Nuoren kotikunnalla ei ole merkitystä, mutta tulee huomioida, että pääasiassa kaikki Moip-toiminta toteutetaan joko Turussa tai Salossa.