MITEN OHJAAN NUOREN?

Tärkeintä on, että kertoo nuorelle Moip!:ista mahdollisuutena. Nuorelle voi antaa Moip:in toiminnasta kertovan esitteen (esitteitä voi printata tästä linkistä tai pyytää Moip-työntekijöiltä toimittamaan niitä toimipisteellenne).

Voit halutessasi olla yhteydessä Moip:in työntekijöihin ja tiedustella miten nuoren tilanteen kanssa voisi edetä. Myös yhdessä nuoren kanssa voi tulla tapaamaan työntekijöitä tai pyytää Moip-työntekijää käymään toimipisteellänne tapaamassa nuorta kanssanne.

Nuorten aikuisten soveltuvuutta Moip-toimintaan pohditaan aina ennen ryhmiin liittymistä yhdessä nuoren kanssa. Voit käydä tämän alkukartoituskyselyn läpi yhdessä nuoren kanssa tai jättää alkukeskustelun käytäväksi projektityöntekijän kanssa.