TUKIHENKILÖ MINULLE?

Tukihenkilön voi saada Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset - FinFami ry:n tukihenkilötoiminnan kautta! Myös osa Moip!-mentoreista on kouluttautunut tukihenkilöiksi.

Tukihenkilötoiminta on kohdennettu mielenterveys- ja päihdeomaisille ja läheisille: lapsille, sisaruksille, vanhemmille ja puolisoille. Tarkoituksena on tukea omaisen jaksamista. 

Tukihenkilötoiminta on ammatillisesti ohjattua, ennaltaehkäisevää ja tavoitteellista vapaaehtoistyötä ja tuettavalle maksutonta, ja sitä ohjaavat yhdistyksen tukihenkilötoiminnan pelisäännöt sekä lasten ja nuorten parissa toimittaessa Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöjen yhteiset eettiset periaatteet. 

Tukihenkilö on läsnä oleva, empaattinen, tavallinen aikuinen, joka on yhdistyksen valitsema ja kouluttama vapaaehtoinen. Yhdistyksen työntekijä tekee arvion ja etsii tuettavalle sopivan tukihenkilön huomioiden tuettavan toiveet ja tarpeet sekä tukihenkilön toiveet ja valmiudet vastata tuettavan tarpeisiin. 

Ota yhteyttä! 044 793 0583 tai sara.taskinen@vsfinfami.fi