AMMATTILAISILLE

Jokainen 16 - 29 - vuotias nuori, jolla on kokemusta läheisen mielenterveyden tai päihteiden käytön haasteista, voi saada tukea Moip!-hankkeesta.

Hanke tarjoaa nuorelle yksilötukea, vertaistukea, ryhmätoimintaa ja mahdollisuuksia vapaaehtoistoimintaan.

Ammattilaisille Moip! tarjoaa konsultaatioapua, järjestää tietoiskuja nuorten mielenterveys- ja päihdeasioihin sekä omaisena olemiseen liittyen ja toteuttaa oppitunteja oppilas- ja opiskelijaryhmille. Hankkeen yhtenä tarkoituksena on madaltaa kynnystä puhua mielenterveys- ja päihdeasioista. 

Eri sektoreilla toimivilla ammattilaisilla on keskeinen rooli nuorten ohjaamisessa Moip!- toiminnan pariin. Voit halutessasi olla yhteydessä Moip:in työntekijöihin ja tiedustella miten nuoren tilanteen kanssa voisi edetä. Voit tulla yhdessä nuoren kanssa tapaamaan työntekijöitä tai pyytää Moip-työntekijää työpisteellesi tapaamassa nuorta kanssanne. 

Lue lisää...

Projektityöntekijät käyvät mielellään esittelemässä projektia työyhteisössänne tarpeidenne ja toiveidenne mukaan. Voit olla työntekijöihin suoraan yhteydessä tai jättää esittelypyynnön projektin kotisivuilla.

Hankkeen yhteistyötahot